deutschtürkçe / english


Sieben gute Gründe

...für eine kommunale Energieversorgung


1Daseinsvorsorge gehört in öffentliche Hand
Die Energieversorgung zählt zur Daseinsvorsorge der Bevölkerung. In der Hand großer Konzerne orientiert sich ihre Ausgestaltung mehr an deren Profitinteressen und weniger am Interesse der BerlinerInnen.


2100 Prozent ökologische Energie
Die Zeiten von Kohle und Atomstrom sind vorbei! Die Berliner Stadtwerke setzen auf dezentrale, erneuerbare Energieanlagen in der Region Berlin-Brandenburg. Ziel ist Berlin mit 100 Prozent echtem Ökostrom zu versorgen.

3Erwirtschaftetes Geld bleibt in Berlin
Der Rückkauf der Netze lohnt sich! Berlin profitiert langfristig von den sicheren Einnahmen. Und das erwirtschaftete Geld bleibt in unserer Region, statt  in die  Konzernzentrale von Vattenfall zu fließen.

4Energieversorgung demokratisch mitgestalten
Die BürgerInnen Berlins sollen sich an der Gestaltung ihrer Energieversorgung beteiligen können. Neben der Direktwahl von Teilen des Verwaltungsrates sind weitgehende  Mitbestimmmungsrechte wie z.B ein Initiativrecht vorgesehen.

5Energieverbrauch senken
Energieeinsparungen und -effizienz leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Berlineigene Stadtwerke unterstützen dies gezielt und sorgen so für eine niedrigere Energierechnung.

6Energiewende sozial gestalten
Unsere Stadtwerke sorgen für eine sozialverträgliche Energiewende. Einkommensschwache Haushalte werden gezielt beraten sowie die Anschaffung energiesparender Haushaltsgeräte gefördert. Auch die energetische Gebäudesanierung muss sozialen Belangen genügen.

7Transparenz statt Geheimverträge
Für Stadtwerke und Netzgesellschaft gelten klare Transparenzvorgaben. Wichtige Unterlagen werden im Internet veröffentlicht. Alle erhalten Einblick in die Geschäftspolitik, so dass z.B. die Preisbildung von Stromtarifen  nachvollziehbar wird.


 

Mahalli enerji temin ve dağıtımının faydaları için yedi önemli neden

 

1   En temel kamu hizmetleri, kamuya  ait olmalıdır

Enerji temini de, halkın en temel kamu hizmetlerinden sayılır. Bunun yönlendirilmesi ,
büyük şirketlerin elinde, daha çok kâr amaçlı olup, bunda Berlin’lilerin fazlaca çıkarı  yoktur.

2  Yüzde 100 ekolojik, - yani çevreye uygun -  enerji

Kömür ve Atomdan elektrik temini devri artık bitti. Berlin’in şehir servis işletmeleri,
Berlin-Brandenburg Bölgesinde artık  tek merkezli olmayan, ve kendini yenileyebilen, alternatif enerji tesislerine önem veriyorlar. Hedef, Berlin’e  yüzde 100  saf  çevresel, alternatif,  ekolojik elektrik  sağlamak.  

3  Kendimizin işletip, kazandığı para Berlin’de kalır

Kendi şebekelerimizi yine geri almaya dönüş son derece yararlıdır ! Berlin uzun vadede bunun sağladığı istikrarlı gelirlerden kazançlı çıkacaktır. Sağlanan gelirler,  artık “ Vatenfall elektrik şirketi “ merkezinin kasalarında değil,  Berlin Bölgesinde kalacaktır.
         
4  Enerji teminini demokratik düzenlemek

Berlin’liler, kendi  enerjilerinin düzenlenip-tasarlanmasına  iştirak edebilmelidirler.
İdarî meclisinin bazı bölümlerinin direk seçiminin yanısıra, (yasa teklifi hakları gibi ) onlara, geniş ölçüde kararlara katılım hakları öngörülmektedir.
       
5  Enerji tüketimini  azaltmak

Enerji tasarrufu ve verimliliği ; küresel çevre ısınmasına karşı, (iklimlerin  korunma önlemi için) önemli bir katkı sunacaktır. Berline özgü şehir servis işletmeleri, bunu bir hedef olarak
destekleyecekler ve  böylece daha düşük enerji faturaları yollamaya çaba göstereceklerdir

6  Enerji dönüşümünü sosyal düzenlemek

Şehir servis  işletmelerimiz, sosyal ve herkesce katlanabilinir bir enerji dönüşümü sağlamaya
çaba göstermektedirler. Dar gelirlilere, bu amaçlı danışma hizmetleri sunulup,
ayrıca onların, enerji tasarruflu ev eşyaları tedarik etmeleri  teşvik edilecektir.
Enerjik, yani ısı kaybını önleyen  bina onarımı, sosyal menfaatlere uygun olmalıdır.

7  Gizli anlaşmalar yerine, şeffaflık

Şehir servis işletmeleri ve şebeke servis firmaları için, kesin şeffaflık talimatları  geçerlidir.
Önemli bilgiler, internette yayınlanmalıdır.  Herkes işletme politikalarında öyle bilgi sahibi olabilmelidir ki, (misal) elektrik  tarifelerindeki  fiyat oluşumunu  anlayabilsinler.
Referandum başvurusunun yasa tasarısını ,bunun gerekçelendirilmesi ve ayrıca kampanya ile başkaca bilgileri aşağıda bulabilirsiniz


 

Seven good Reasons
…for a community-owned energy supply


1
Basic necessities should belong to the public
The power supply is important to everyone in Berlin. In the hands of large corporations, it is managed to maximize profit rather than to serve the needs of Berlin’s citizens.
 
2100 percent green energy
The days of coal and nuclear power are over! The Berlin municipal power company will rely on decentralized renewable energy plants in the Berlin-Brandenburg region. The goal is to provide you with 100 percent real green power.


3Profits stay in Berlin
The grid buyback is worth it! Berlin will benefit from a secure source of income over the long term, and the profits will stay in our region, rather than enriching Vattenfall’s corporate headquarters.

4Democratic control of the energy supply
The citizens of Berlin will be able to participate in the shaping of their energy supply. Berlin voters will directly elect some members of the power company’s Board of Directors, and citizen initiatives and other mechanisms will allow Berliners to directly participate in and influence power company policies.
 
5Reducing energy consumption
Energy conservation and efficiency can make an important contribution to climate protection. Berlin’s municipal power company will support this goal, which will also lead to lower energy bills.

6

A socially responsible energy transition
Our municipal utilities will provide a socially responsible transition to low-carbon energy. Low-income households will receive targeted energy-saving advice and will receive support to purchase energy-saving household appliances. Energetic modernization of buildings should not overburden low-income households.


7Transparency instead of secret treaties
The municipal utility and grid company will operate under clear rules for transparency. Important documents will be published on the Internet, allowing citizens the opportunity to examine company policies. This will help make the pricing of electricity rates clear and understandable.

 Copyright 2017 Berliner Energietisch - realized by staudmedia.de